สารสนเทศโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร|  สพม.24 กาฬสินธุ์ |  E-Office |  สพฐ. |  กระดานข่าว |  สมุดเยี่ยม I http://lmi.doe.go.thส่งการ์ด 

นายสมบัติ คุ้มครอง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
   ข้อมูลทั้วไป
   คณะผู้บริหารโรงเรียน
   คณะกรรมการพื้นฐาน
   บุคลากรในโรงเรียน
   เพลงประจำสถาบัน
   คณะกรรมการนักเรียน
  ข้อมูล(โรงเรียน,นักเรียน,ครู)
 

:: บริหาร ::
    ผู้บริหารสถานศึกษา
    กลุ่มอำนวยการ
    กลุ่มวิชาการ
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
    กลุ่มนโยบายและแผน

:: กลุ่มสาระการเรียนรู้::
 กลุ่มสาระภาษาไทย
 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลานามัย
 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 กลุ่มสาระศิลปะ
 กลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลย

:: Links ::


:: ผลงานนักเรียน::
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
:: สื่อการเรียนรู้/ผลงานครู::
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  วิทยาศาสตร์
  คณิตศาสตร์
  ภาษาต่างประเทศ
  สังคมศึกษา
  ศิลปะ
  สุขศึกษาพลานามัย

:: จดหมายข่าว ::

จำนวนผู้เข้าชม Free Web Counter
เริ่มนับ
วันที่ 1 ส.ค.2546


 
ยินดีต้อนรับสู่รั้วม่วง -ขาว ด้วยความยินดียิ่ง
เอกลักษณ์โรงเรียน : วิถีธรรม วิถีไทย วิถีแห่งปัญญา (ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และกาดำเนินชีวิต)
รอบรั้วโรงเรียน
 

E - Mail@yangtalad.ac.th
Google
กรมการปกครอง กสท. ทศท. CDG SUN

กองอำนวยการ ประสานพลังแผ่นดิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร้องเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์
โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
- - - - - - - - - - - -
อัตลักษณ์โรงเรียน
ความกตัญญูต่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ สถานศึกษา
ครู-อาจารย์ พ่อ-แม่
ผู้ปกครองและครอบครัว

Student are to be grateful to the nation, the religion, the king, the institution, teachers, parents, guardians and famililies

:: วิสัยทัศน์ ::

ยางตลาดวิทยาคาร
เป็นผู้นำการปฏิรูปแบบบูรณาการ สู่คุณภาพ มาตรฐานสากลอย่างพอเพียง ภายในปี ๒๕๕๙


ขณะนี้มีผู้

:: เว็บไซต์สพท.กาฬสินธุ์ ::
    สพท.กาฬสินธุ์ เขต 1
    สพท.กาฬสินธุ์ เขต 2
    สพท.กาฬสินธุ์ เขต 3

:: แนะนำเว็บไซต์ ::

:: ดาว์นโหลด ::
  ประมวลภาพกิจกรรมปี2552
  ประมวลภาพกิจกรรมปี2553
  ประมวลภาพกิจกรรมปี2554
  ประมวลภาพกิจกรรมปี2555
   งานสารสนเทศโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
    Acrobat
    Thaiware.com
    download.com
    kapook.com
    pantip.com

:: ข่าว&บันเทิง ::
TV.3 TV.5 TV.7
TV.9 TV.11 TITV
UBC Nation CNN
ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส


Google
E-Office

โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
115 หมู่ 20  ตำบลยางตลาด  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์   46120
Yangtaladwittayakarn School
Webmaster : webmaster@yangtalad.ac.th