Menu
Menu

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1. นางคำฟ้า  นาสมบูรณ์          ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2. นางรุ่งนภา ขูรูรักษ์              ครูชำนาญการพิเศษ
3. นางสาวอนุกูล  ภูวิเศษ         ครูชำนาญการพิเศษ
4. นายสังคม  ภูขน                  ครูชำนาญการ

5. นายสมบูรณ์  อุดมนิวิ            ครูชำนาญการพิเศษ
6. นายทวี  จุปะมัดถา                 ครู        
7. นายกิตติกวิน  โชติฉันท์          ครูผู้ช่วย 
8. นางพิมพ์ลภัส  มณีพันธุ์        ครูชำนาญการพิเศษ

กิจกรรม / ผลงาน

รายชื่อนักเรียนที่สมัครคัดเลือกโควตา ปีการศึกษา 2563

ศึกษากำหนดการทดสอบความสามารถอย่างละเอียดและตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สมัครคัดเลือกโควตาเข้าเรียนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โดยดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

22 พฤษภาคม วันกตัญญุตาสถาบัน (ครอบรอบ 50 ปี)

วันนี้ 22 พฤษภาคม 2563 เป็นวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนครบ 50 ปี ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรำลึกถึงเกียรติประวัติวันยาวนานของชาวลูกยาง ขอขอบพระคุณค่ะ

ดาวน์โหลด