Menu
Menu

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

1. นายมณี  ฉิมพลี                     ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2. นายเฉลิม  ภูกันดาร               ครู        
3. นายอรรณพ  ภักดีชน            ครู        
4. นายสยาม  ภูสุดสูง                พนักงานราชการ

กิจกรรม / ผลงาน

22 พฤษภาคม วันกตัญญุตาสถาบัน (ครอบรอบ 50 ปี)

วันนี้ 22 พฤษภาคม 2563 เป็นวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนครบ 50 ปี ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรำลึกถึงเกียรติประวัติวันยาวนานของชาวลูกยาง ขอขอบพระคุณค่ะ

ดาวน์โหลด