Menu
Menu

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

1. นายวิทยา  ภูครองหิน                 ครูชำนาญการพิเศษ
2. นางศวรรยา  มณฑนะพิศุทธิ์      ครูชำนาญการ
3. นายเชิดเกียรติ  แก้วพวง           ครู        
4. นางสาวยุภาวดี  คำพิสมัย         ครูผู้ช่วย
5. นายสุริยา  ศุภวิเศษ                   ครูชำนาญการพิเศษ

กิจกรรม / ผลงาน

รายชื่อนักเรียนที่สมัครคัดเลือกโควตา ปีการศึกษา 2563

ศึกษากำหนดการทดสอบความสามารถอย่างละเอียดและตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สมัครคัดเลือกโควตาเข้าเรียนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โดยดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

22 พฤษภาคม วันกตัญญุตาสถาบัน (ครอบรอบ 50 ปี)

วันนี้ 22 พฤษภาคม 2563 เป็นวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนครบ 50 ปี ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรำลึกถึงเกียรติประวัติวันยาวนานของชาวลูกยาง ขอขอบพระคุณค่ะ

ดาวน์โหลด