โครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียน ม.1 และ ม.4

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.1-4 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน และ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ หอประชุมยูงแดง 47 ปี

Download Photo :

Download “โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.1-4” 2561-06-13-โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม-ม.1-4.zip – Downloaded 18 times – 375 MB