Menu
Menu

ข่าว/ประกาศ

เรื่องประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนโดยพิมพ์ url ตามที่แจ้งใ …

เรื่องประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Read More »

การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล ผู้อำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 25 กันยายน 2562 ดร.ปุณกาญจน์ ภูเงิน ผู้อำนวยการโ …

การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล ผู้อำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Read More »

สายธารมุทิตา ศรัทธาครูผู้ทรงคุณค่ายางตลาดวิทยาคาร เกษียณอายุราชการ 2562

วันที่ 24 กันยายน 2562 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จัดงานเก …

สายธารมุทิตา ศรัทธาครูผู้ทรงคุณค่ายางตลาดวิทยาคาร เกษียณอายุราชการ 2562 Read More »

รับการนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 3

วันที่ 19 กันยายน 2562 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ได้รับกา …

รับการนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 3 Read More »

รับการประเมินโครงการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา

วันที่ 5 กันยายน 2562 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร รับการประ …

รับการประเมินโครงการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา Read More »