Menu
Menu

ข่าว/ประกาศ

แนวทางการปฏิบัติสำหรับนักเรียนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร มีแนวทางการปฏิบัติเพื่อเป็นการค …

แนวทางการปฏิบัติสำหรับนักเรียนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร Read More »

โรงเรียนยางตลาดวิทยาคร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จัดการป …

โรงเรียนยางตลาดวิทยาคร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนที่สมัครคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร ปี 2563 …

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Read More »

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จัดการป …

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »