Menu
Menu

sukanya seehapoch

รับการนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 3

วันที่ 19 กันยายน 2562 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ได้รับกา …

รับการนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 3 Read More »

รับการประเมินโครงการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา

วันที่ 5 กันยายน 2562 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร รับการประ …

รับการประเมินโครงการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา Read More »

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการแข่งขันฟ้อน 3 ชนเผ่า ร้อยแก่นสารสินธุ์

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารเข้า …

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการแข่งขันฟ้อน 3 ชนเผ่า ร้อยแก่นสารสินธุ์ Read More »

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (ประกวดหนังสั้น) ภายใต้โครงการมหกรรมวัฒนธรรมชนเผ่าร้อยแก่นสารสินธุ์ 20 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ทีมลูกยางฟิล์ม โรงเรียนยางต …

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (ประกวดหนังสั้น) ภายใต้โครงการมหกรรมวัฒนธรรมชนเผ่าร้อยแก่นสารสินธุ์ 20 กันยายน 2562 Read More »

รางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 19 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารได …

รางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 19 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Read More »