การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่


11 มิถุนายน 2564 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร นำโดย ดร.ปุณกาญจน์ ภูเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางปญรจน์ นาจอมเทียร รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่ สหวิทยาเขตยางตลาดฆ้องชัย โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการนิเทศ 3 ท่าน นำโดย นายสุดใจ สุปัญบุตร รองผู้อำนวยการ สพม.กาฬสินธุ์ ดร.รัศมี ภูกันดาน (ศึกษานิเทศก์) และนางนฤมล ธรรมประชา (ศึกษานิเทศก์)
ทางโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ขอขอบพระคุณคณะกรรมการนิเทศทุกท่านสำหรับข้อเสนอแนะและแนวทางในการปฏิบัติต่างๆ
ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในครั้งนี้เป็นอย่างสูงค่ะ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *