การสอบคัดกรอง”ความสามารถในการอ่านและการเขียน”ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดำเนินการสอบคัดกรอง “ความสามารถในการอ่านและการเขียน”ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาที่เน้นให้เห็นความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เป็นโยบาย”เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้” เพื่อให้ครูผู้สอนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *