กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563


เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีบวง
สรวงเนื่องในวันสุนทรภู และวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้ภาษาไทย โดยจัดกิจกรรมการตอบปัญหาภาษาไทย การคัดลายมือการเขียนตามคำบอก การอ่านออกเสียงคำ และกิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ โดยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *