ยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงงานการทำวุ้นกระทิมะพร้าวอ่อน


วัสดุ/ส่วนประกอบ
อุปกรณ/์เครื่องมือ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ผู้จัดทำโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120


กลับด้านบน