สิ่งที่เราจะได้รับจากการทำขนมชนิดนี้ คือ การรับประทาน ดังนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือ
คุณค่าทางสารอาหารที่มีอยู่มากมาย เช่น คาร์โบไฮเดรด จากมันและแป้ง
โปรตีนจากเนื้อสัตว์ เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถทำเป็นของฝากได้ และด้วยเหตุนี้ชาวบ้านที่ทำกะหรี่ปั๊บขายนี้จึงมีรายได้เพิ่มเติม

หน้าหลัก
คณะผู้จัดทำ