Menu
Menu

ติดต่อเรา

โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่

115 หมู่ที่ 20 บ้านดอนปอแดง
ถนนขอนแก่น-ยางตลาด ตำบลยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ 46120

ติดต่อ

โทรศัพท์   : 0-4389-1378
โทรสาร     : 0-4389-1344
E-mail      : webmaster@yangtalad.ac.th