22 พฤษภาคม 2558
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร