ลูกไม่มีของชิ้นใหญ่จะให้พ่อ
ลูกไม่มีเงินมากพอจะเสกสรรค์
ลูกไม่มีทั้งเพชรทองของกำนัล
ลูกไม่มีเงินร้อยพันมาวางกอง
ลูกมีเพียงคำปฏิญาณที่ซื่อสัตย์
เป็นของขวัญ พอแก้ขัด ตอบสนอง
ลูกจะดี ลูกจะเก่ง จะปรองดอง
เป็น ของขวัญ ใส่กล่อง…ให้พ่อเอย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร