Countdown O-NET ม.3

Days
Hours
Minutes
Seconds

Countdown O-NET ม.6

Days
Hours
Minutes
Seconds

ประชาสัมพันธ์

ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ กาฬสินธุ์ ROBOCON2017 ภารกิจมาปลูกข้าวตามรอย

Read More »
ผลงานนักเรียน

รางวัลชมเชย ในนามทีมลูกยางฟิล์ม ในการประกวดภาพยนตร์สั้นและภาพถ่าย

รางวัลชมเชย ในนามทีมลูกยางฟิล์ม ในการประกวดภาพยนตร์สั้นและภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธ

Read More »
ผลงานนักเรียน

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่น 54 กิโลกรัม

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่น 54 กิโลกรัม เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร

Read More »

กลุ่มสาระการเรียนรู้

โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่          : 115 หมู่ที่ 20 บ้านดอนปอแดง ถนนขอนแก่น-ยางตลาด ตำบลยางตลาด 
                   อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  รหัสไปรษณีย์ 46120
โทรศัพท์   : 0-4389-1378
โทรสาร     : 0-4389-1344
E-mail      : webmaster@yangtalad.ac.th

Today's Visits

86

Yesterday's Visits

432

Total Visits

8423