Menu
Menu

ประชาสัมพันธ์

ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการแข่งขันฟ้อน 3 ชนเผ่า ร้อยแก่นสารสินธุ์

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารเข้าร่วมการประกวดการแข่งขันฟ้อน 3 ชนเผ่า ร้อยแก่น

Read More »
ผลงานนักเรียน

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (ประกวดหนังสั้น) ภายใต้โครงการมหกรรมวัฒนธรรมชนเผ่าร้อยแก่นสารสินธุ์ 20 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ทีมลูกยางฟิล์ม โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารได้เข้ารับเกียรติบัตร รางวัลรองชนะ

Read More »
ผลงานนักเรียน

รางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 19 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน

Read More »
ผลงานนักเรียน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ กาฬสินธุ์ ROBOCON2017 ภารกิจมาปลูกข้าวตามรอย

Read More »

ข่าว/ประกาศ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่          : 115 หมู่ที่ 20 บ้านดอนปอแดง ถนนขอนแก่น-ยางตลาด ตำบลยางตลาด 
                   อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  รหัสไปรษณีย์ 46120
โทรศัพท์   : 0-4389-1378
โทรสาร     : 0-4389-1344
E-mail      : webmaster@yangtalad.ac.th

Today's Visits

409

Yesterday's Visits

179

Total Visits

333402