Menu
Menu

ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการแข่งขันฟ้อน 3 ชนเผ่า ร้อยแก่นสารสินธุ์

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารเข้าร่วมการประกวดการแข่งขันฟ้อน 3 ชนเผ่า ร้อยแก่น

Read More »
ผลงานนักเรียน

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (ประกวดหนังสั้น) ภายใต้โครงการมหกรรมวัฒนธรรมชนเผ่าร้อยแก่นสารสินธุ์ 20 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ทีมลูกยางฟิล์ม โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารได้เข้ารับเกียรติบัตร รางวัลรองชนะ

Read More »
ผลงานนักเรียน

รางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 19 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน

Read More »
ผลงานนักเรียน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ กาฬสินธุ์ ROBOCON2017 ภารกิจมาปลูกข้าวตามรอย

Read More »

ข่าว/ประกาศ

ข่าว/ประกาศ

ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2563

ประกาศโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร เรื่องเลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษา

Read More »
ข่าว/ประกาศ

ประกาศยกเลิกการจัดพิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร เรื่องยกเลิกการจัดพิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยม

Read More »
ข่าว/ประกาศ

ประกาศผลการสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประกาศผลการสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษ

Read More »
ข่าว/ประกาศ

การเสนอโครงงานบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา ได้จัดให้เสนอโค

Read More »
ข่าว/ประกาศ

อบรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ร่วมกับโรงพยาบาลยางตลาด ได้จัดอบรมเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเส

Read More »

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่          : 115 หมู่ที่ 20 บ้านดอนปอแดง ถนนขอนแก่น-ยางตลาด ตำบลยางตลาด 
                   อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  รหัสไปรษณีย์ 46120
โทรศัพท์   : 0-4389-1378
โทรสาร     : 0-4389-1344
E-mail      : webmaster@yangtalad.ac.th

Today's Visits

66

Yesterday's Visits

120

Total Visits

218717