Menu
Menu

ประชาสัมพันธ์

ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน

รางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 19 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน

Read More »
ผลงานนักเรียน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ กาฬสินธุ์ ROBOCON2017 ภารกิจมาปลูกข้าวตามรอย

Read More »
ผลงานนักเรียน

รางวัลชมเชย ในนามทีมลูกยางฟิล์ม ในการประกวดภาพยนตร์สั้นและภาพถ่าย

รางวัลชมเชย ในนามทีมลูกยางฟิล์ม ในการประกวดภาพยนตร์สั้นและภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธ

Read More »
ผลงานนักเรียน

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่น 54 กิโลกรัม

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่น 54 กิโลกรัม เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร

Read More »

ข่าว/ประกาศ

ข่าว/ประกาศ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างโรงอาหารและพบปะสังสรรค์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างโรงอาหารและพบปะสังสรรค์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท

Read More »

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่          : 115 หมู่ที่ 20 บ้านดอนปอแดง ถนนขอนแก่น-ยางตลาด ตำบลยางตลาด 
                   อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  รหัสไปรษณีย์ 46120
โทรศัพท์   : 0-4389-1378
โทรสาร     : 0-4389-1344
E-mail      : webmaster@yangtalad.ac.th

Today's Visits

193

Yesterday's Visits

2646

Total Visits

103344